• Phố xá, cửa hàng TP HCM vắng lặng

    Một lần nữa người dân TP HCM san sẻ khó khăn và thực hiện nghiêm các quy định hạn chế tụ tập, ...