• Phong tỏa 17 nhà ở quận Tân Phú vì có người tái dương tính COVID-19

    Liên quan nam bệnh nhân từ Guinea Xích Đạo về tái dương tính COVID-19, TP.HCM đã xác định được 2 ...