• Bùng phát bệnh tay chân miệng tại Lâm Đồng

    Đặc biệt, hầu hết các ổ dịch tay chân miệng được phát hiện tại Lâm Đồng đều bắt nguồn từ ...