• Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk: Bước đột phá trong hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước

    Nhằm xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, ngày 31/12/2019 tới, tỉnh Đắk Lắk sẽ ...

  • Đắk Lắk chuẩn bị khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công

    Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND ...