• Điện máy ế ẩm chưa từng thấy

    Các hãng điện máy cùng nhà bán lẻ hợp lực giảm giá mạnh nhưng khách hàng vẫn chưa chịu "xuống ...