• Bắt Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thái Bình vì đánh bạc

    Cơ quan chức năng đang điều tra vụ Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư ...