• Đắk Lắk: Doanh nghiệp “tố” Trung tâm đấu giá làm sai quy chế

    Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.Doanh nghiệp tố đấu giá sai quy ...