• Nổi tiếng khắp Tây Nguyên bởi… khác người

    Lúc mới gặp, tôi ngạc nhiên khi nghe anh nói “của dân cũng như của mình”. Nói chuyện hồi lâu mới ...