• Trung tâm Bảo trợ Thị Nghè chia chác 760 triệu đồng từ thiện ngoài sổ sách

    Thanh tra TP.HCM chỉ ra Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè đã chia chác 760 triệu trong tổng ...