• Nhà kho trung tâm bảo trợ nuôi 50 trẻ mồi côi, khuyết tật cháy rụi

    Vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà kho trung tâm bảo trợ ở tỉnh Lâm Đồng chiều 29 Tết tạo thành cột ...