• Hai đàn voi rừng liên tục phá hoại hoa màu ở Đắk Lắk

    Đắk Lắk bắt đầu vào mùa khô, nhiều đàn voi rừng liên tục ghé thăm, phá hoại hoa màu, tài sản của ...

  • Một ngày tại Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk

    Nhiều năm qua, môi trường sống của voi rừng tại Đắk Lắk nói riêng và toàn tỉnh Tây Nguyên nói chung ...