• ‘Bà bầu’ voi nhà đầu tiên ở Đắk Lắk chuẩn bị vượt cạn

    Sau hơn 20 năm Đắk Lắk lại có voi nhà mang thai. Những người làm công tác bảo tồn đang tất bật ...