• Thi quốc gia ở Đắk Lắk, môn Văn cao nhất là 8,75 điểm

    Tỉnh Đắk Lắk có 5 bài thi đạt điểm cao nhất là 8,75 điểm ở môn Văn trong kỳ thi trung học phổ ...