• Gia Lai : Sợ tai vạ, trường làm hàng rào “cách ly”… phượng vĩ cổ thụ!

    Sợ phượng vĩ đổ sẽ nguy hiểm cho học sinh, một trường tiểu học ở tỉnh Gia Lai đã cho căng dây ...