• Đà Nẵng trưng dụng 300 phòng ký túc xá sinh viên làm nơi cách ly

    Ngày 1-8, trước yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, một số trường đại học tại Đà Nẵng đã gấp ...