• Khu cách ly phòng dịch của quân đội

    Người Việt Nam từ Trung Quốc về được đưa vào khu cách ly ở Trung đoàn 123, hàng ngày đo thân nhiệt, ...