• Đạn lạc gần trường bắn găm trúng đùi người dân

    Viên đạn găm trúng đùi nam thanh niên khi người này đang làm vườn cách trường bắn khoảng 500 m. Đầu ...