• Bão số 6 hình thành, có thể giật tới cấp 13 khi hướng về Trung Bộ

    Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 6, đường đi phức tạp và có thể ...