• Không thể chấp nhận lời giải thích “không còn thời gian nghe điện thoại cấp cứu 115″!

    Khẩn cấp báo công an thì gọi 113, báo cháy là 114, cấp cứu là 115. Đây là những đường dây nóng mà ...