• Trúc Nhi và Diệu Nhi tự ngồi dậy

    Sau 25 ngày mổ tách, tập vật lý trị liệu, lần đầu tiên, Trúc Nhi và Diệu Nhi tự ngồi dậy trên ...