• Giá nông sản hôm nay 7.6: Trữ tiêu chờ giá, nông dân mất nghìn tỷ

    Đầu vụ thu hoạch, giá hồ tiêu ở mức 130.000 đồng/kg nên nhiều nông dân ở Tây Nguyên đã quyết ...