• Đột nhập trụ sở xã trộm tài sản bán lấy tiền tiêu xài

    Không có tiền tiêu xài, Tiến mang kìm cộng lực và thiết bị phá khóa đột nhập trụ sở UBND xã Ea Tu ...