• 3 phụ nữ bị sét đánh tử vong khi trú mưa dưới gốc cây

    Trong lúc trú mưa ở dưới gốc cây, 3 phụ nữ ở huyện An Lão (tỉnh Bình Định) bị sét đánh tử vong ...