• Đắk Lắk: Trồng vải thiều thu nhập 500 triệu đồng/năm

    Gia đình ông Nhữ Duy Chiến, thôn 11, xã Ea Pil, huyện M’Đrắk, là hộ tiêu biểu trong chuyển đổi cây ...