• Cho mắc ca “chung nhà” với vườn tiêu, có 280 cây mà thu 400 triệu

    Gia đình anh Nguyễn Văn Nguyên (thôn Lộc Xuân, xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) là hộ ...