• Đắk Lắk: Trồng xen mắc ca trong vườn cà phê, lãi cao

     Mắc ca là cây thích hợp khi trồng xen trong vườn cà phê, hồ tiêu, hiện, bà con Tây Nguyên đã áp dụng ...