• Không có hình ảnh

    Thu hàng tỷ đồng nhờ trồng mít Thái da xanh xen cây chanh

    Gia đình anh Lê Văn Hậu, thôn 2B, xã Ea H'leo, huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) đã thu hàng tỷ đồng mỗi năm ...