• ‘Cõng’ vải thiều vào vùng đất đỏ cao nguyên, mỗi năm thu hàng trăm triệu đồng

    Những năm gần đây, Đắk Lắk nổi tiếng là vùng vải có tiếng của Tây Nguyên. Nhiều người đã mạnh ...