• Hồ tiêu, nghệ “đẻ” trăm triệu mỗi năm trên đất gò đồi bạc trắng

    Người dân xã Tam Thành (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đang từng bước biến những gò đất bạc màu ...