• Không có hình ảnh

    Giá tiêu lâm khủng hoảng, nông dân “đánh liều” với giống tiêu lốt

    Thời gian gần đây, nhiều nông dân ở huyện Chư Sê (Gia Lai) đã mạo hiểm đặt cược vốn đầu tư ...