• Giật mình với giống tiêu lạ, 6 tháng ra hoa thu hoạch quanh năm

    Đó chính là tiêu lốt, giống tiêu mới được thử nghiệm 6ha tại Hợp tác xã sản xuất- thương ...

  • Không có hình ảnh

    “Liều mình” trồng giống tiêu lạ

    Những năm gần đây, hàng loạt vườn tiêu bạt ngàn xanh tốt trên địa bàn tỉnh Gia Lai bỗng dưng khô ...