• Đổi đời nhờ trồng cây hái lá bán sang Hàn Quốc, lời nửa tỷ đồng/ha

    Hiện nay, một số nhà vườn ở các xã Xuân Đông, Xuân Tây (huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) đang trồng ...