• Đồng Nai: Ồ ạt trồng sầu riêng, mặc nguy cơ mất giá

    Gần đây, một số mặt hàng nông sản như tiêu, cà phê, điều... giảm giá mạnh, nhưng trái lại, giá ...