• Vườn sầu riêng 5 ha bên hồ Thác Mơ, thu 2 tỷ đồng /năm

    Từ chuyến đi thăm bạn, anh Toàn đã bén duyên với vùng quê mới trên đất Bàu Nghé. Vượt qua khó khăn ...