• Không có hình ảnh

    Chỉ 1 tuần, giá sầu riêng bốc hơi 10.000 đ/kg, nhà vườn nháo nhác

    Sau các tỉnh ĐBSCL, đến lượt sầu riêng ở khu vực Đồng Nai bất ngờ giảm xuống 43.000 đồng/kg, ...