• Hút hồn với vườn rau, quả trồng theo cách…treo thẳng đứng

    Không chỉ riêng dưa pepino mà còn có cả chục loại rau mới lạ khác, được Định Farm canh tác bằng kỹ ...