• Nghe mà ham: Đắk Lắk Trồng 24.000 cây rau/lứa, lãi ròng 100 triệu đồng mỗi tháng

    Trên diện tích 1.500m2 nhà lưới trồng rau thủy canh, mỗi lứa, anh Phan Nguyên Bic trồng 24.000 cây rau ...