• Đi thăm mộ, tá hỏa phát hiện thi thể đang phân hủy

    Trong lúc đang đi thăm mộ, một người dân đã phát hiện thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy ...