• Đà Lạt: Trồng cây ra quả đen như than, ăn vài trái khỏe cả người

    Phúc bồn tử đen, một loại cây trồng mới vừa được du nhập về Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng nhưng đã ...