• Trồng nho 3 màu, cứ 1 sào hái 1 tấn trái, bán 100 ngàn đồng/ký

    Với ưu điểm vượt trội về chất lượng quả, trọng lượng, khi chín có màu đỏ vang đẹp mắt, ...