• Trồng nấm trắng như ngọc bán Tết, có bao nhiêu cũng bán hết veo

    Vào thời điểm này, cơ sở trồng nấm sò, nấm mỡ của gia đình ông Trần Xuân Quyền (54 tuổi) ở xóm ...