• Cây tiêu “ngắc ngoải”, mạnh dạn bỏ, trồng cây ăn quả nhiều tiền hơn

    Trong những năm gần đây, các vườn canh tác hồ tiêu của người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên ...

  • Quy trình sản xuất nấm rơm tại Đắk Lắk

    Để sản xuất nấm rơm phải trải qua 3 công đoạn: ủ rơm, ủ tơ, thu hoạch và chăm sóc kỹ ...

  • Trồng nấm trắng như ngọc bán Tết, có bao nhiêu cũng bán hết veo

    Vào thời điểm này, cơ sở trồng nấm sò, nấm mỡ của gia đình ông Trần Xuân Quyền (54 tuổi) ở xóm ...