• Gia Lai: Na Hoàng Hậu đậu quả ngọt ở Đông Trường Sơn

    Na Hoàng Hậu từ lúc xuống giống cho đến khi ra quả chỉ 2 năm, là loại cây dễ trồng, nhẹ công chăm ...