• Các tỉnh Tây Nguyên đóng chặt cửa rừng, không trồng mới cao su

    Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, đến nay các tỉnh Tây Nguyên: Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm ...