• Liều chặt bỏ 10ha cà phê để trồng dược liệu, chị Huệ thu lãi cao

    Một hộ dân xã Ðạ K’Nàng (huyện Ðam Rông, tỉnh Lâm Đồng) đã mạnh dạn nhổ bỏ 10ha cây cà phê ...