• Cây tỉ đô cho quả sai lúc lỉu, năng suất 3-4 tấn/ha nhờ thâm canh

    Trong khi những vườn điều quảng canh già cỗi, thất thu nặng nề do mưa trái mùa hay sâu bệnh gây hại ...