• “Bà trùm” xinh đẹp của đường dây trộm chó lãnh 30 tháng tù

    Lê Thị Phượng, "bà trùm" đường dây trộm chó lớn nhất từ trước tới nay tại Thanh Hóa (trộm hàng ...