• KHÓ TIN: cây mít “siêu mắn”, ra 400 trái từ gốc lên ngọn

    Đó là cây mít của gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Thuyết (39 tuổi), ở thôn Phú Vinh Trung, thị trấn Chợ ...