• Đắk Lắk: Diễn tập phòng chống cháy rừng giữa ngày mưa lũ

    Trong khi nhiều huyện tại tỉnh Đắk Lắk đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, huyện M’đrắk ...