• “Đột nhập” vườn trái cây nghìn tỷ của Bầu Đức

    Cắt giảm phần lớn các lĩnh vực kinh doanh, giờ đây Bầu Đức chỉ tập trung vào nông nghiệp, lấy ...